Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 16 svečiai (-ių) ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1379185

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

kokybesilgasbaner

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Vailionienė

MINI FORUMAS „MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS, 
MOKINIŲ MOTYVAVIMAS IR PARAMA JIEMS“ 

 Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas  „Kokybės krepšelis“ 
Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

„Niekas nežino tiek daug, kad negalėtų pasimokyti iš kitų 
ir niekas nežino tiek mažai, kad negalėtų pamokyti kitus“. Daniel Reyes 

forumas mokytoju

Lapkričio 29 dieną Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos pedagogai rinkosi į mini forumą „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas, mokinių motyvavimas ir parama jiems“, kuris buvo organizuojamas vadovaujantis projekto „Kokybės krepšelis“ parengtu mokyklos veiklos tobulinimo planu. Siekiant įgyvendinti forumo tikslą – skatinti aktyvų ir efektyvų mokytojų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi ir įžvalgomis, pasidalinta  ir aptartos sėkmingos patirtys, organizuojant ugdymo procesą, vykdant tardalykinę integraciją, taikant mokinių mokymą(si) aktyvinančius veiklos metodus, pagalbos teikimą, vertinimo įrankių bei išmaniųjų priemonių taikymą, siekiant skirtingų poreikių mokinių pažangos. 

forumo foto

Renginį moderavo gimnazijos Metodinės tarybos pirminkė Dana Baranauskienė. Ji kalbėjo, kad įgyvendinant „Kokybės repšelio“ projekto priemones, gimnazijoje nuolat vedamos integruotos pamokos, vyksta veiklos netradicinėse aplinkose, mokytojai lankosi vieni kitų pamokose. Aktyviai naudojamasi Edukos, Mozabook programomis, naujai įsigytomis išmaniosiomis priemonėmis: kalbų laboratorija ir interaktyviais ekranais. Gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė, sveikindama forumo dalyvius, akcentavo bendradarbiavimo ir gerųjų patirčių sklaidos svarbą, ieškant naujų galimybių, įtakojančių ugdymą bei pagerinančių jo kokybę ir visų moksleivių mokymą(si).

 

Savo praktikomis ir sėkmingomis patirtimis pasidalino 13 gimnazijos mokytojų bei specialistų, buvo pateikta 10 pranešimų. Istorijos mokytoja metodininkė ir geografijos mokytoja Gitana Čiurlionienė pristatė dviejų dalių pranešimą: pirmoje dalyje pasidalino patirtimis naudojant Edukos ir Mozabook programas geografijos ir istorijos pamokose, kokią įtaką šios priemonės daro mokinių motyvacijai ir pasiekimų gerinimui; antroje dalyje kalbėjo apie mokinių verslumo ir motyvacijos ugdymą, organizuojant mokinių mokomųjų bendrovių veiklą. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Rasa Dumbliauskaitė pranešime „Aktyvus ir netradicinis mokymas(sis) lietuvių kalbos ir litaratūros pamokose“ pristatė metodus, vertinimo būdus, pamokų bei mokinių darbų pavyzdžius, skatinančius mokinių, turinčių skirtingus poreikius ir galimybes, įsitraukimą į mokymąsi. Anglų kalbos mokytoja Rasa Murauskienė  bei jos kolegė vyresnioji anglų kalbos mokytoja Aušra Kudrevičienė pristatė ir pasidalino kalbų laboratarijų galimybėmis, ugdant mokinių kalbines kompetencijas: skaitymą, rašymą, klausymą ir kalbėjimą.  Pasidalino sprendimais ir pavyzdžiais, kaip sudominti mokinį, padėti jam įveikti kalbėjimo baimę. Šiuolaikinė išmanioji įranga įgalina visus mokinius įtraukti į darbą, lavina mokinių savarankiškumą, pasitikėjimą, taupo mokytojo laiką, padeda mokiniui save įsivertinti, pasitaisyti klaidas ir matyti savo rezultatą čia ir dabar. Biologijos vyresnioji mokytoja Danutė Kubilienė ir chemijos vyresnioji mokytoja Vaida Aguonienė pristatyme „Sėkmių kelias: mokinių motyvacijos didinimas įveiklinant netradicines aplinkas. Sėkmingos praktikos tarptautinio projekto Erasmus+ gimnazijoje metu“ kalbėjo apie patirtis organizuojant veiklas gimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje, Alytaus STEAM centre bei edukacijas Kauno tvirtovės VII forte. Akcentavo, kad mokiniai geriausiai išmoksta mokomąją medžiagą per praktinius užsiėmimus arba, kai mokiniai moko vieni kitus. Matematikos vyresnioji mokytoja Aldona Lukoševičienė pasidalino įžvalgomis patirtimis, dirbant su gabiais mokiniais: kaip organizuoti pamoką, kad gabusis nenuobodžiautų, o sunkumų patiriantis neišsigąstų. Istorijos mokytoja metodininkė Nijolė Goberytė pranešime „Kaip mokyti(s) Lietuvos istorijos?“ kalbėjo apie tai, kaip svarbu skatinti mokinius galvoti, kokiais būdais formuoti mokinių ilgalaikę atmintį, mokyti remtis jau turimomis žiniomis bei integraciniais ryšiais, diskutuoti, išreikšti savo nuomonę, ją pagrįsti. Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Rasa Savukynienė pranešime „Pamokos pradžios receptai“ pasidalino konkrečiais pavyzdžiais bei metodais, kurie sužadina mokinių smalsumą, skatina vaikus nuo pirmųjų pamokos minučių mąstyti, susikaupti ir įsitraukti į ugdomąsias veiklas. Logopedė metodininkė Vilma Blažaitienė, technologijų vyresnioji mokytoja Asta Černeckienė bei informacinių technologijų mokytojas metodininkas Juozas Černeckas skaitydami pranešimą “Motyvuojantis kalbos ugdymas naudojant technologijas”, teigė, kad ugdymo turinio integravimas tampa svarbiu reiškiniu šiandieniniame švietimo sistemos kaitos procese, padeda vykdyti įtraukųjį ugdymą - konstruoti užduotis, veiklas pagal mokinių poreikius ir galias. Pedagogai vaizdžiai pristatė įdomias veiklas, integruojant informacinį mokymą, technologijas, logopedines pratybas, panaudojant robotikos klasės įrangą. Pakutinį pranešimą „STEAM ne tik „veža““ skaitė pradinių klasių vyresnioji mokytoja  Inga Valentukevičienė. Mokytoja išsamiai pristatė, kaip jai sekasi taikyti STEAM, NUMICON metodikas pamokose. Pateikė programavimo, konstravimo, modeliavimo, IT taikymo (Wordwall.net, Smart Notebook, Mozabook) praktinius pavyzdžius. Mokytoja pasidžiaugė STEAM nauda vaikų ugdymuisi: gerėja jų pasiekimai, didėja motyvacija, veiklose dalyvauja skirtingų gebėjimų vaikai, kurie patiria daug teigiamų emocijų.

Mokytojai ne tik buvo pasyvūs klausytojai, bet ir teikė klausimus kolegoms, diskutavo, kurią patirtį pritaikytų savo pamokose, kaip keičiasi mokiniai, jų įsitraukimas, noras mokytis.

 

Užbaigiant 4 valandas trukusį renginį gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė bei pavaduotoja ugdymui Jolita Vailionienė dėkojo pranešėjams už atsakingai ir išmaniai pasidalintas patirtis, prasmingą ir naudingą renginį, nes tik bendraujant ir bendradarbiaujant, keičiantis informacija, gerosiomis praktikomis, mokomės vieni iš kitų, dalijamės atsakomybėmis, tobulėjame ir galime siekti bendrų tikslų.

Projektas tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

Bendra projekto vertė 108712,00 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamos lėšos 92405,2 Eur

Savivaldybės lėšos 16306.8 Eur  

Šią informaciją iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją. 

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105